Velkommen

OBS Siden hjemmesiden er lavet har jeg suppleret min uddannelse  som lærer med cand. pæd. didaktik m.s.h.p. dansk fra DPU, Aarhus Universitet. Link til CV 2023. Derudover har jeg en erhvervsuddannelse som frisør fra 2001, Aarhus TECH.

Ja, sådan ser man altså ud i 2018, når man underviser og står foran sin projektor. Jeg har valgt at beholde dette foto som headerfoto på trods af, at flere har gjort opmærksom på, at mit ansigt forvrænges af projektoren, der rammer mit ansigt.

Denne blog og hjemmeside er tænkt, dels som et præsentations- og arbejdsredskab til dig der søger en ny lærer- eller undervisningsmedarbejder, og til mig som opsamling af relevant undervisningsmateriale som jeg kan trække på i min forberedelse til kommende undervisningslektioner.

Link Ansøgning til et traditionelt lærerjob

Link Freelance-lærer

Link … at arbejde freelance i folkeskolen

Link Synlig læring

Link til  Folkeskolens fælles mål

Af ❤ tak til læreruddannelsen i Silkeborg for fire dejlige inspirerende og udfordrende år. Det er lektor Alice Bonde Nissen og lektor Johannes Fibiger for sublim opdragelse danskfagligt med udvidet digitale suppleringsmaterialer.
I psykologi har lektor Wun-Chung Kim indviet mig og mit studiehold i alt fra tilknytnings-, mobbe-, lærings- og identitetsteori til lærerprofessionen.
I dannelsesfaget KLM var jeg så heldig at modtage undervisningen af lektor Kirsten M Andersen.
Lektor Anja Kvols Madsen varetog på bedste vis min pædagogiske viden og lektor Mette Bech de almen didaktiske teorier.
I specialpædagogik har jeg været så heldig at få alt det, lektor Kirsten Rosholm og lektor Anne Søndberg syntes, var relevant viden og redskaber til mit brug som speciallærer i folkeskolen.
Lektor Henrik Wøhlk var samfundsfagsunderviser på en måde, som gav mig plads til selvstændigt at forholde mig til egne refleksioner.
Kontorets Ilse Engelbrecht, pædagogisk leder Charlotte Poulsen, praktikvejleder Lars Ustrup og skoleleder Britta Riishede gjorde også deres til, at skolens miljø konstant var under positiv udvikling.

Tak til alle Jer.

🌹

Lene Heckmann
Det dynamiske tankesæt

Helle Rabøl Hansen
Fællesskabende didaktikker