Louise Klinge Relationskompetence

Videointerview med Louise Klinge (2017)
Link til Louise Klinges hjemmeside (2023)

En artikel i folkeskolen.dk link fra Klinge (2016),  hvor hun blandt andet refererer til smedeuddannelsen, fordi mens hun skrev speciale i 2007 også arbejdede som dansklærer hos smedende.

Det hun opdagede, det var, at eleverne på holdet alle med en enkelt undtagelse havde valgt smedeuddannelsen på baggrund af dårlige oplevelser i folkeskolen især med underviserne.

Det hun gjorde var, at møde eleverne positivt samtidig med at have høje danskfaglige forventninger uanset elevernes menneskelige og faglige nederlag. På kort tid var holdet  modsat i begyndelsen både begejstret og engageret i danskfaget.

Link til spørgsmålsark og 12 trin til bedre relationskompetence og et gladere arbejdsliv (Klinge 2023, Gratis online kursus undervisningsministeriet 2023)

Relationskompetent adfærd med uddybende link
 • Vis dine elever at du kan li dem link
 • Brug dit kropssprog og toneleje link
 • Forhold dig åbent og nysgerrigt til det du ikke forstår link
 • Vær rollemodel for omsorgsfuld opførsel link
 • Giv eleverne oplevelsen af selvbestemmelse, kompetence og samhørighed link
 • Skab personlig kontakt til hver enkelt elev link
 • Styrk elevernes motivation ved at styrke deres selvopfattelse link
 • Hav klare regler for computer- og mobilbrug link
 • Indret klasseværelset til gode relationer link
 • Sådan ser den gode lærer ud link
 • Forudsætninger for at kunne handle relationskompetent link