Ekspert- eller erfaringslærer

Synlig læring – for lærere
John Hattie
Dafolo 2014 9.opl.

Synlig læring noter nelleberg.dk

Al den snak om læring  af Steen Beck
Kritik af Hatties manglende blik for de psykodynamiske processer i læreprocessen.

Ekspertlæreren

  • varierer sin undervisning
  • er passioneret
  • tror på at eleverne kan nå målsætningen
  • kan identificere de vigtigste metoder til at præsentere det stof, de underviser i
  • ekspertlæreren formår at skabe optimalt læringsmiljø
  • ekspertlæreren evaluere læringen løbende og giver feedback
  • ekspertlærere tror på, at alle elever kan indfri kriterierne for målopfyldelse
  • ekspertlærere har indflydelse på både elevernes overfladelæring og dybdelæring

Der måles stor forskel på erfaringslærerne og ekspertlærerne ved dybdelæring. Der var stort set ingen forskel at spore ved overfladelæring.

Ekspertlærerne udfordrer i højere grad deres elever.

Hvad er dybde læring?

Hvad er overfladelæring?