Øvelser

Synlig læring
John Hattie
Dafolo 2014

  • Inviter alle lærere til at nedskrive en beskrivelse af dig selv som lærer”. Saml alle svarene sammen (anonymt), og hold så et møde for at afgøre, om disse beskrivelser er forenelige med den inspirerende og passionrede lærer.
  • Følg op på emnerne fra lærermøder, i diskussioner på lærerværelsetog på professionelle udviklingsmøder, og klassifiser dem derefter i diskussionsdomæner (for eksempel struktur, undervisning, læreplan, vurderinger, elever). Hvis de ikke handler om virkningen af vores undervisning, så diskuter, hvad det ville kræve at ændre diskussionerne til at handle om virkningen af undervisningen på eleverne – og engager jer så i disse debatter.
  • Bed lærerne eller de lærerstuderende  eller eleverne fra parallelklassen om at interviewe klassens elever om: Hvad det vil sige at være en god elev i denne klasse? Del interviewresultaterne (uden elevnavne) med lærerkollegerne.
  • Bliv i lærergruppen enige om, hvilken forskel der er på overfladelæring og dybde læring.
  • Bed de enkelte lærere om at tænke på den sidste gang, de udviste passion i deres undervisning. Stil eleverne det samme spørgsmål (om deres lærere). Sammenlign disse udsagn om eksempler på passioneret undervisning.

Hvad er dybde læring?

Hvad er overfladelæring?