Grafisk facilitering

Kap. 2

 

Det er mellem kaos og orden, at der tænkes nye ideer 😉

Kontrol og orden er det, de fleste kender, da det er industrisamfundets måde at organisere sig på.

Gennem kommunikation skaber vi et fællesskab og en fælles virkelighed.

 

 

 

 

 

Utydelig kommunikation skaber utryghed, usikkerhed , forvirring og misforståelser.

Tydelig kommunikation skaber rum for læring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. 3

Den visuelle præsentation synliggør indholdet samt konteksten for det, du vil formidle, og den skaber klarhed for elever og kollegaer om, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor.

Det kan f.eks være en oversigt over dagens program, en visualisering af projektopgavens
faser eller en udviklingsstrategi for hele skolen.

Der kan skabes kontinuerlig klarhed ved at synliggøre modtagerens ideer og forslag
undervejs i formidlingen, som tilføjes på præsentationen med post-its.

Plakaten kan efterfølgende blive hængende på væggen således, at informationen
forbliver synlig i rummet, og er med til at understøtte en fortsat klarhed og fælles
hukommelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den visuelle skabelon

DE VISUELLE NOTER

Vi arbejder med to former for visuelle noter: individuelle og fælles.