Socialfaget

I Faxe kommune har man udarbejdet læringsmål, videns-, færdigheds- og kompetencemål for faget Socialfag.

Læseplan for Socialfag fra Faxe kommune

Læseplan fra Fjordskolen Aabenrå
Link