Tavs – et forløb

Tavs – en i-bog, multimodalitet

Faciliterer forløbet grafisk med hvad, hvordan, hvornår, med hvem og hvorfor …

Link til trailer Tavs

Inden forløbet
Selv- og medbestemmelse, rettigheder og medansvar
Undervisningsministeriet s. 5
Cooperative Learning (CL) aktiviteter
Stilladsering (micro/macroniveau) både gennem sproget, strukturen og rammen for forløbet og ved CL-gruppedannelse af elever.
Læringens tre dimensioner  som er at udvikle sig fagligt, socialt og personligt gennem solo-, par-, gruppe- og fælles klassearbejde.
Digital kompetence gennem danskundervisningen. Udvidet digital kompetence ved vidensdeling ved anvendelse af digitale platforme, tekstens format, fremvisninger og samarbejdsformer.
Grafisk facilitering er jeg blevet mere og mere interesseret i, fordi man ved, at det der illustreres visuelt understøtter både den fælles forståelse og vores hukommelse.

Ved at anvende CL-øvelser, som findes i flere forskellige varianter, sikrer jeg mig, at alle elever på to minutter har haft taletid. Man ved, hvis der sidder en genert elev, er der stor sandsynlighed for, at elevens ønske bliver nævnt af eleven, der lyttede. Øvelsen giver mulighed for at inspireres af de andre elever, og måske kommer man i tanke om noget, man havde glemt.

  • At undersøge hvilke digitale medier eleverne kan lide at arbejde med. Man går sammen to og to. Eleverne får hver 1 min. til at fortælle den anden, hvad man kan lide at arbejde med. Fx minecraft, Prezi, lino.it, microbit, scratch etc.
  • At undersøge elevernes ønsker til arbejdsformer. 1 min. hver. Opsamling fælles og elevernes ønsker skrives ned – gerne med navn.

I min planlægning af forløbet vil jeg sørge for at inddrage så meget som muligt af elevernes ønsker. Jeg vil italesætte elevernes indflydelse fx ved at sige: Jeg kan huske at … , derfor gør vi i dag sådan og sådan …

Hvis vi alle er nye for hinanden, er det en god ide, at alle præsenterer sig selv i en Animoto eller en Piccollage.
Efterfølgende uploades præsentationen på en fælles side fx Facebook. Når jeg arbejder med Facebook, er det naturligt at bruge lidt tid på elevernes facebook-adfærd.

Før

– Skrive en meddigtningsopgave om forsiden af Tavs. Det er for, at jeg kan se elevernes skriftlige niveau – til sidst i forløbet arbejdes der igen med meddigtning ud fra tre forskellige billeder fra fortællingen – eleverne vælger selv, hvilket de vil skrive ud fra. Eleverne får guideline til den sidste skriveopgave. På smartboard vises begge opgaver, så alle elever oplever, de er blevet bedre skrivere og digtere af forløbet. Hvis det er en stor klasse, kan eleverne sættes sammen i grupper eller to og to og give feedback til hinanden.

– Se filmen om Tokyo link, mens vi ser filmen, kan eleverne skrive eller tegne det, de synes, er væsentligt,

– Fakta om Japan fx indbyggertal, hvor mange bor i Tokyo, hvor stort er landet osv ??? Søgning på nettet.

Under

Arbejder stadig på siden 😉

Efter