Demokrati

Demokrati i praksis
Et undervisningsmateriale fra EMU

Link
Min første tanke om linket til EMU´s undervisningsmateriale om demokrati var, at det så uoverskueligt ud.  I dag har jeg besluttet mig for at finde ud af, hvordan læringsmaterialet kan anvendes, og hvordan det skal forståes.

PDF til materialet
Demokrati under udvikling er med 7 forskellige forløb målrettet mellemtrin, udskoling, gymnasium, produktionsskole og AVU.

De medvirkende er: lærere, elever og lokalpolitikkere – der arbejdes tværfagligt.

Første forløb
We Act
Fokus på elevernes handlekompetance.
Sundhedstema.
Mellemtrin i 8 uger med 40 lektioner.
Tværfagligt samarbejde mellem dansk, matematik og natur og teknologi.
Madkundskab, idræt og historie kan inddrages.
Arbejdet med emnet sundhed inddrager konkrete forandringsprocesser på skolen.
Link til lærervejledning og læringsmaterialet fra Danmarks Tekniske Universitet.

Link til Imove som er et gratis program til eleverne i mellemtrin til bevægelsesforståelse .

Andet forløb
Demokratiskolen
PDF til materialet 1.2
Link til lærervejledning og læringsmateriale
Skolens ældste klasser.
At påvirke lokalsamfundet.
Fælles platform som kommunen skal købe sig ind på.
Udover at kommunen køber sig ind til den fælles digitale platform, skal de
forpligte sig til, at spille engageret med så eleverne opnår en reel følelse
af at få indflydelse.

Der er i alt 7 forløb som er nemt tilgængeligt at sætte i gang.