ABA-metoden

ABAAutisme_håndbog

Autismebladet 2003

Noter fra Autismebladet 2003

I ABA-metoden fokuserer man på, hvad den enkelte elev kan og ikke-kan fremfor årsagerne til autisme.

ABA-metoden læres gennem supervision og ikke gennem tilrettelagte kurser.

I ABA møder og behandler man eleven udfra elevens konkrete forudsætninger og udfordringer.

Udviklingsoptimisme er kendetegnet ved ABA-metoden

Adfærdsanalyse

At forstå den enkelte elev og tilrettelægge individuelle behandlinger udfra:

 • koncentration
 • motivation
 • opmærksomhed
 • sprog
 • kommunikation
 • leg
 • grov- og finmotorik
 • selvhjælpsfærdigheder
 • kreative færdigheder
 • særlige interesser
 • selvstimulering
 • problemadfærd

Læringsforståelse

En vigtig forståelse af autisme udfra ABA-metodens overbevisning, det er, at man som autist ikke kan være ansvarlig for egen læring.

Der er massive og generelle indlæringsvanskeligheder

 • mangler imitering af andre børn og voksne
 • læringsmotivationen er svag eller mangler helt
 • lav koncentration
 • mangler social opmærksomhed som forhindrer læring gennem færdigheder og erfaring
 • leger ikke eller ihvertfald mindre end andre børn
 • har svært ved læring i grupper grundet komplicerede sociale processer

Et intensivt læringsmiljø

Indlæring med ABA-metoden vil rette sig mod barrierer som:

 • imitationsproblemer
 • motivationsproblemer
 • koncentrationsproblemer
 • manglende leg
 • forståelses- og kommunikationsproblemer
 • samt problemerne med at lære i naturlige omgivelser
 • og fungere i kollektive sammenhænge

Målet er, at eleven skal blive istand til at fungere i børnehaven, i familien og i fritiden.

Et microblik på læring

 • læring er ændring af adfærd
 • læring gennem ABA gøres til en meget konkret proces som kan observeres, måles og registreres
 • at ændre og udvikle en elevs ydre handlinger og adfærd påvirker også elevens indre processer som forståelses og modningsprocesser
 • udviklingspsykologisk og kognitiv modningsforandring

ABA er trinvis læring.

Trinvis læring eller microblik er opsplittet intensiveret læring, som man kender det fra blandt andet læsning og matematik i folkeskolen.

Data-registrering og forskningbasering

Behandling af den enkelte elev er individuel og databaseret fremfor erfarings- eller traditionsbaseret.

Man registrerer løbende hvordan den enkelte elev udvikler sig.

Hvis man går for hurtigt frem, når eleven ikke at mestre nye adfærdsformer godt nok, og går man for langsomt frem, keder eleven sig.

Der er dokumentation for

 • intelligensforbedring
 • øget sprogforståelse
 • øget kommunikationsevne
 • formindsket autismesymptomer

Ambition på elevens vegne

Når autismebørn skal lære at lære menes der, at børnene skal lære at lære i naturlige omgivelser som almindelige børn.

Målet er at sætte gang i de udviklingprocesser som gør at eleverne tilegner sig den adfærd som øjenkontakt

 • til opmærksomhed
 • til imitation
 • til social forståelse og afkodning
 • til erfaringsdannelse mv

Det handler ikke om at kompensere for manglende kunnen, hæmmende eller blokerende, men om at kunne fungere sammen med jævnaldrende uanset diagnose.

Samarbejdet med forældrene

Forældrene inddrages i ABA-metoden, og resultaterne er positive med forældreinddragelse, fremfor det kun er professionelle, som arbejder omkring børnene.

Integration med ikke-handicappede børn

ABA ser en læringsmæssig fordel ved at integrere mellem ikke-handicappede.

At eleverne lærer at begå sig sig i almindelige læringssituationer.

Superviseret terapi