Am – hjemmeside 2014 sprogforståelse

Sprogforståelse 2014 – Wixhjemmeside
Hjemmesiden er hurtignoter til linjefaget dansk på læreruddannelsen. Formatet fungerer ikke helt godt til WordPress.

Link til Wix

Link til grammatikopgaver – opgaveskyen

Link De syv kommaregler