Arbejdsrotationsmodel

Co-teaching arbejdsrotationsmodel og Dafolo
Noter fra Co-teaching, samarbejde om undervisning af Andy Højholdt

Start i det små

Link PDF Kendetegn ved et velfungerende samarbejde mellem lærere og pædagoger.

s. 59
1. Én underviser, èn assisterer
Denne form mener forfatteren, at vi skal lægge fra os for at finde på andre måder at være sammen om undervisningen på. Den ene præsterer, mens den anden sidder på radiatoren. Forskningen viser, at denne arbejdsform er den mindst inkluderende. Den ene har undervisning- og aktivitetsledelsen, mens den anden assisterer eleverne. Det er vigtigt, at alle elever er i fokus fra begge.

2. Èn underviser, èn observerer
Man aftaler inden undervisningen specifikke opmærksomhedspunkter. Der indsamles data, som man efterfølgende bearbejder sammen. Man kan arbejde ud fra spørgsmål som:
Hvad så du?

3. Stationsundervisning
Der opdeles i tre grupper. En gruppe arbejder selvstændigt, og to grupper har hver en underviser med sig. Lærerne kan varetage hvert sit emne. Elever eller underviserne rotere undervejs i forløbet. Gruppen som arbejder selvstændigt differentieres.
Rotationen behøver ikke gælde alle elever. Nogen arbejder måske udelukkende selvstændigt, og andre måske selvstændigt en enkelt gang. Det kan også skifte fra geng til gang.

4. Team-teaching
Lærerne arbejde samtidigt med hver sin rolle. Den ene underviser og den anden modellere det at være elev. Stiller sig på elevens plads, og stiller de spørgsmål,  som måtte være vigtige fra elevens synspunkt. Vigtigt, at være opmærksom på, at man ikke bare bliver et ekko af hinanden. Endnu værre – afslutter hinandens sætninger.

5. Parallel undervisning
Underviserne er ansvarlig for undervisningen af hver sin halvdel af klassen. Man arbejder i forskellige sværhedsgrader. Fordi det er mindre hold, har eleverne nemmere adgang til at blive hørt. Underviserne kan have hvert sit perspektiv på samme emne, hvor alle mødes til sidst og drøfter med hvert sit afsæt.

6. Alternativ undervisning
En lille gruppe udvalgt gruppe får særlig instruks af den ene lærer. Det er vigtigt at, hvis man anvender denne arbejdsform, at man skifter elevgruppen ud, så det ikke bliver en stigmatiserende arbejdsform for nogle af eleverne i klassen.