Ansøgning som lærer 2018

ANSØGNING

  • Ansøgning til folkeskolen børn og unge
  • Unge- og voksenundervisning
  • Efterskoler, tosprogede og specialundervisning

Mit fokus det er på : dansk litercy, it-didaktisk design, medier og entreprenørship.

Mit hjerte banker for, og jeg er klar til at arbejde med eleverne i grundskolen, så de kan tilegne sig den viden, der skal til for at kunne klare sig godt både fagligt og socialt til fremtidens udfordringer.

Jeg er kreativ og procesorienteret, og det er vigtigt for mig, at eleverne oplever at have med- og selvbestemmelse.

Juni 2017 blev jeg færdig på læreruddannelsen i Silkeborg. Mine linjefag er i mellemtrin/udskoling dansk e-learning, samfundsfag, specialpædagogik og svømmeunderviser. Jeg er uddannet frisør i 2001. Jeg har været selvstændig, det gør, at jeg har en særlig interesse i elevers oplevelse af såvel erhvervsuddannelser som de gymnasielle muligheder.

Jeg befinder mig godt i krydsfeltet mellem at ville styrke elevernes faglige, sociale, personlige, kropslige og digitale kompetencer. Min planlægning begrundes og tilrettelægges efter læringsmål, der er differentieret efter at alle elever, uanset niveau, oplever at kunne indfri progressionen i forhold til målsætningen.

I mit arbejde varierer jeg undervisningen mellem solo-, par-, gruppe- og fælles klassearbejde. Det er vigtigt for mig, at eleverne bevæger sig i undervisningslektionerne. Det kan være omkring rollespil, dans, brainbreakers eller klasseopgaver. Kontakten og samarbejdet med både forældre, kolleger og ledelsen vægter jeg højt. Jeg oplever en særlig glæde ved det gensidige og inspirerende teamsamarbejde. Teamsamarbejdet er for mig det, der løfter skolen fagligt og socialt.

Jeg er struktureret og systematisk i min planlægning af undervisningsforløb. Mine overvejelser inden, under og efter endte lektioner og forløb anvender jeg som afsæt til kommende lektioner og næste forløb.

Andre fag jeg underviser i: teknologifaget, natur og teknik, bevægelse, socialfag, understøttende undervisning, madkundskab, historie, kristendom og billedkunst.

De bedste hilsner fra
Annemette

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *