Ansøgning målrettet udskolings- og voksenundervisning

Stærke relationelle og faglige kompetencer

Jeg har besluttet mig for at sende en uopfordret ansøgning, fordi jeg kan …

Jeg har nemt ved at få kontakt med børn og unge i en asymmetrisk og alligevel ligeværdig relation – en evne jeg bruger i min funktion som lærer med specialpædagogik som linjefag. Med min empati tager jeg afsæt i et udfordrende og udviklende læringsrum for unge mennesker. Jeg er glad for at være aktiv og engageret i at bidrage til at andre klare sig godt. Særligt brænder mit hjerte for de unge, som har det svært. Når jeg arbejder, skifter jeg position efter elevens behov. Det vil sige, jeg kan løbe forrest, bagerst eller ved siden af og enten trække, skubbe eller støtte eleven i en bestemt retning alt efter, hvad vi i teamet har besluttet af nødvendige tiltag. Jeg er stor tilhænger af co-teaching, da jeg gerne vil modtage og bidrage til at afdække de blinde pletter, som kan opstå i samspillet mellem mennesker.

Jeg har som oprindeligt uddannet frisør, en særlig viden om og interesse i erhvervsuddannelserne og elevers opfattelser af disse.

Mine fag er dansk e-learning, samfundsfag med fokus på innovation/entrepreneurship og specialpædagogik. Specialpædagogik er for mig, at der skal være plads til alle med hver sine forudsætninger. Derfor er det naturligt at tilrettelægge min undervisning ud fra elevens individuelle behov og hverdagserfaringer. Emnerne kan være de samme, men med differentierede mål og progression.

Jeg har på læreruddannelsen gennemført et specialiseringsmodul i krop og bevægelse. Jeg er endvidere uddannet svømmelærer og kajaktræner. Jeg padler også kano blandt andet på Aarhus å.

At finde et ”noget”

Min erfaring med unge mellem 13 – 18 år har, ud over det professionelle afsæt, sit udspring i mine personlige oplevelser, dels som mor til to nu voksne døtre, men også i egne turbulente ungdomsår. Mit vendepunkt til et engageret voksenliv tog sin begyndelse hos Gøglerskolen i Aarhus i 1993-1996. Jeg lærte gennem Gøglerskolen, at det at brænde for noget opstår gennem lysten til at lære eller skabe noget. Et “noget” som er og bliver ens eget originale noget.

Det var det ”noget”, der var drivkraften til at uddanne mig til lærer i 2012, for at kunne blive til det originale noget, som kan inspirere vores nuværende unge til at ville og turde, at blive til det noget, som opstår, fordi man ikke kan lade være. At finde det som kan motivere et ungt menneske til, at ville turde lære og til at turde udvikle sig, ser jeg som mit særlige talent.

Jeg træner gerne i Fitness World og gerne sammen med unge mennesker.

De allerbedste hilsner fra
Annemette