Danskfaget

Link til videns-, færdigheds- og kompetencemål EMU

Link til læseplan for faget dansk EMU

Link til sproglig udvikling – vejledning EMU

Link til løft de fagligt svageste – vejledning EMU

Link Giver digital læsning mening?

Link Ind i dansk fra Gylling efterskole for ordblinde