Undervisningen

Fælles succes

Lærere giver hinanden konstruktiv kritik, planlægger sammen og finder mange andre og nye måder at samarbejde på.

Kapitel 4 At forberede lektionerne
s. 73

At forberede lektionerne
Der er fire afgørende delkomponenter
1. Elevernes præstationsniveau (tidligere præstationer)
2. De ønskede afsluttende niveauer (tilsigtet læring)
3. Fremskridtstakten fra begyndelse til slutning (progression)
4. Lærersamarbejdet og kritik i planlægningen

Tidligere præstationer

At undervise eleverne ud fra den viden de allerede har.
Det er vigtigt at kende elevernes præstationsniveau for at kunne accelerere udviklingen hos dem der er knap så dygtige.

De 4 måder Piaget beskriver børns stadier omkring tænkning.
1. sensomotorisk (2-årsalderen) røre og sutte på objekter
2. præoperationelle (2-7 års alderen) alle tænker lige som mig
3. konkret-operationelle (7-12 år) udforske begreber
4. formel-operationelle (12 til voksen) tænke abstrakt og i hypoteser. Ræsonnere ved hjælp af analogi og metaforer.

Kognitiv udvikling er en social proces som fremmes af dialog på højt niveau med deres kammerater med støtte fra læreren.

Selvkompetence er tillid til at vores tro på, at læring kan lykkes.

Høj selvkompetence
– Ser vanskelige opgaver som udfordringer i stedet for at prøve at undgå dem.
– Ser nederlag som chancer for at lære og for at gøre en større indsats eller søge mere information næste gang.

Lav selvkompetence
– Undgår vanskelige opgaver
– Har en lav grad af forpligtigelse overfor de opstillede mål.
– Nederlag bruges til at dvæle ved personlige mangler.
– Er længere om at generhverve sin følelse af selvværd.

Selvmotivation kan have forbindelse til indre, ydre belønning
Indre
– Større investering i læring, som giver større læringsresultater
– Hvordan kan jeg geninvestere min tid og min energi i læring
– Hvordan kommer jeg videre til de næste mere udfordrende opgaver ?
– Nu forstår jeg det …

Ydre
– Overfladisk læring og for at opnå ros eller belønning.
– Er det her med i testen?
– Får jeg nu et klistermærke som belønning?
– Er det her nok til at bestå?