Morten Ejrnæs

Morten Ejrnæs

Sociolog Morten Ejrnæs kritiserer begrebet social arv, fordi han mener, det er misvisende at begrebet både skal kunne dække overførsel af forældrenes alkohol-problemer og vold, og til at børns uddannelsesniveau ligner forældrenes.

Link til Social arv et meningsløst begreb

Link til Hvad du troede, du vidste om social arv

Forældrene gøres til syndebukke, uanset at børns problemer er mere komplicerede og komplekse, og ikke alene kan forklares udfra forældrenes baggrund.

Politisk kan man frasige sig sit politiske ansvar, når forældrene gøres til syndebukke.

Morten Ejrnæs anvender istedet begreberne risikofaktorer, chanceulighed eller chancelighed.

I Horsens har man i et udviklingsprojekt fra 2014 arbejdet med Chance(U)lighed – nej tak
Link til Veje til mere chancelighed i uddannelsen af Karin Løvenskjold Svejborg og Anne Lund

Link
Social arv kan brydes med bedre undervisning

Social arv eller ej
Nicolaj Løvenholt