Synlig læring

John Hatti
Synlig læring – for lærere
Dafolo 2014

Der findes ikke nogen fast formel på “rigtig læring”.
Men der findes en måde at tænke om læring på, som støtter sig om
den evidens, som forskningen kan påvise virker.

At diskutere og evaluere sig selv alene og sammen med både elever og
kolleger er måden man kan vidensopbygge et læringsfællesskab i skolen.
s. 47

Hvad virker i undervisningen – rangeret
Rangering siger ikke alt. Nederst er der tilknyttet forklaring til listen.
Link

s. 46
At synliggøre undervisningen kræver en lærer der kan evaluere og facilitere undervisningen.
Læreren skal også være fortrolig med en vifte af læringsstrategier.
Det er vigtigt med elevers overfladeviden, dybdeviden, forståelse samt begrebsmæssige forståelse.
Vejlede og anvise i forhold til det stof der skal forståes, så feedback og evaluering kan finde sted ud fra godt grundlag.

Video – feedup, feedback, feedforward
Hanne-Lene Hvid Christensen

Video – Blooms taksonomi
Hanne-Lene Hvid Christensen

 

 

 

 

  1. Lærerne er en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring.
  2. Lærere må være vejledende, påvirkende, omsorgsfulde og aktivt og passioneret i undervisnings- og læringsprocessen
  3. Lærerne må være bevidste om hver eneste elevs viden og kunnen og være i stand til at konstruere mening og meningsfulde oplevelser på den baggrund. Lærere må have tilstrækkelig viden om og forståelse af det faglige stof til at give meningsfuld og hensigtsmæssig feedback, så hver enkelt elev progressivt bevæger sig igennem læreplanens niveauer.
  4. Lærere og elever må kende læringsmålene og kriterierne for målopfyldelse i lektionerne, vide, i hvilket omfang samtlige elever opfylder disse kriterier, og vide, hvad næste skridt er i lyset af afstanden mellem elevernes nuværende viden og forståelse og kriterierne for: “Hvor er du på vej hen?” , “Hvordan klarer du dig? og “Hvor skal vi hen herfra?”
  5. Lærerne må bevæge sig fra enkeltideer til mange forskellige ideer og derfra forklare og udbygge disse ideer, så eleverne konstruerer og rekonstruerer viden og ideer. Det er ikke viden eller ideer i sig selv, men elevens konstruktion af denne viden og disse ideer, der er det afgørende.
  6. Skoleledere og lærere må skabe skoler, lærerværelser og klasserum, hvor fejl bydes velkommensom en læringsmulighed, hvor forkastelse af ukorrekt viden og forståelse bydes velkommen, og hvor lærere kan føle sig trygge ved at lære, lære om igen og udforske viden og forståelse.

Solotaksonomi Fra let til svær af
Hanne Heimbürger, Gymnasiekonsulent CFU UCC
Anne Boie Johannesson, Gymnasiekonsulen CFU UCC