Motiverende undervisning – LYSTEN DRIVER IKKE VÆRKET

Noter til lydbogen Motiverende undervisning af Frans Ørsted Andersen

Lydbogen kan lyttes eller læses på DLF s hjemmeside under min side LINK login: nemid

Link til Alineas podcast Alle skal med – med Intensiv læring

 • Lysten driver ikke værket
 • Pisk eller gullerod
 • Vrede elever
 • At overleve kaos

 

 • Autentiske lærere
 • Opnå ro ved myndighed, engagement og formidlingsevne
 • Selv- og medbestemmelse
 • Filmfremvisning

 

 • Indre motivation
 • Flow som er kendetegnet ved fordybelse og forglemmelse af tid og sted
Hvad skal der til for at motivere unge mennesker til at lære noget?

I dag er der tre grupper af unge – den gruppe som er overmotiveret, den gruppe der giver op, samt mellemgruppen der er afbalanceret. Gruppen som er afbalanceret bliver mindre og mindre.

At tage afsæt i elevernes forskellige interesser.

 • At spørge om hvad eleven interesserer sig for, fremfor om eleven er motiveret.
 • Relationer med kammerater og læreren
 • Succesoplevelser

De tre vigtige spørgsmål man som lærer kan stille sig for at udvikle nye undervisningsforløb

 1. At undersøge, hvad eleven helt grundlæggende er motiveret for? Hvad optager og inspirerer eleven i elevens fritid i forhold til skolearbejde?
 2. Hvad eleven vil opnå med sit arbejde?
 3. Hvordan kan jeg som lærer hjælpe eleven med at indfri sine mål?
 • Indre eller ydre mål

Indre mål er processen, og det der opstår undervejs, og hvordan man kan udvikle sig sammen med sine kammerater eller personligt

Ydre mål kan være i forhold til karakterer

1:24:44

 

 

 

 

 

Hvorfor skrive en blog

Jeg har lavet denne hjemmeside og blog for at fastholde mine tanker og mit fokus, om det der sker i uddannelses- og undervisningsmiljøet i Danmark.

Vi har mange dygtige forskere og meningsdannere på mange forskellige medier, derfor vil jeg samle artikler, videos og relevante podcasts til siden.

Jeg vil løbende fremhæve nogle af de dygtige mennesker, som jeg har stiftet bekendtskab med på de sociale medier, i undervisningssituationer og som foredragsholdere.

I denne min første blog vil jeg nævne Louise Klinge Nielsen som med sin ph.d afhandling og forskning om lærernes relationskompetence får sat fokus på, hvordan den manglende positive kontakt mellem lærer og elev kan gøre ubodelig skade for den enkelte elev i skoletiden.

Louise Klinge Nielsen debattere også gerne i blandt andet folkeskolen.dk (scroll ned i artiklen til kommentarfelt)

Link til Louise Klinge Nielsens hjemmeside

Link til Ph.d Lærerens relationskompetence af Louise Klinge Nielsen

 

Josefine Jack Eiby er mit helt stor forbillede, fordi hun utrætteligt bliver ved med at demonstrere andre måder og tilgange til det at være i lærer- og elevrelationen. Det er måder, hun og eleverne  indretter klasselokalet på, det er inddragelse af det digitale og elevernes med- og selvbestemmelse, som skinner igennem i de uploades, hun inviterer os andre med ind i på instagram, facebook, blog og twitter.