Socialfaget

I Faxe kommune har man udarbejdet læringsmål, videns-, færdigheds- og kompetencemål for faget Socialfag.

Link Kompetencecenter for struktureret pædagogik – ØEN

Læseplan for Socialfag fra Faxe kommune

Læseplan fra Fjordskolen Aabenrå
Link