DEO, EU i undervisningen – sådan!!!

DEO er et uafhængigt oplysningsforbund om EU.

Der holdes 30-40 debatmøder om året.
Debatpanelet består af forskere, journalister, interesseorganisationer, undervisere, politikere eller andre med stor viden og holdning til EU.

UNDERVISNINGSMATRIALE

800 kr. Rollespil om EUs fremtid … Der er videovejledning og tilhørende powerpoint. 50-150 elever. 5-6 lektioner alt efter hvordan det sættes sammen. Der er karameller … Tyskland har mange karameller. Alle må gerne spise karamellerne, det er velfærd. Sydeuropa har kun 2 karameller. Tysklands finansminister sørger for at der ikke er nogen af tyskerne som spiser af velfærden.

Det er konkrete spil, som er afprøvet i folkeskole og gymnasier.

Alt materiale ligger på DEOs hjemmeside

Der er temapakker, som tager afsæt i det der er EUaktuelt. De bliver løbende opdateret.

Www.undervisning.deo.dk

– hvad er EU

– kemikalier

– flygtninge

——–

1. Arbejdskraft

2. Varer

3. Kapital

4. Tjenesteydelser

= det indre marked og de fire emner om fri bevægelighed i EU

BREXIT af Derek Beach professor i statskundskab

Han mener ikke, at EU er folkets Projekt – EU er fremtiden, men et pragmatisk projekt for at løse konkrete problemer.

Spørgsmålet er, hvilken tilknytning England skal have til EU?

Hard >< soft brexit

Fx med i fælles toldunion + bankerne fortsat kan deltage på EUniveau – lidt som en udvidet Tyrkietkonstruktion

Hard Brexit er man sletikke forberedt på i England. Politikerne tror, de både kan gå ud og få fri bevægelighed af varer, men hvad så med de andre punkter i det indre marked? 

Soft Brexit er et pengespørgsmål. Det man tror det er at man ikke kan nå at forhandle en ny ramme for England i EU. Det helt store problem er bankerne fordi de ikke er med i nogen aftaler. Professoren fra Aarhus universitet mener at Britterne indgår i en overgangsordning ala Norge eller Tyrkiet.

Fly, banker osv vil i et Hard Brexit løbe ind i ragnarok, da de vil bremses i samarbejdet. 20-30% af engelsk økonomi vil blive ramt af Hard Brexit.

INTEGRATIONSPROCESSEN

– Eurozonen er ikke færdig

– Fransk forslag > finansunionen. Macron taler om fælles finansminister. 

– Vil tyskerne være med til finansunionen. Fordi det vil udvikle sig til en forbundsstat. Tyskerne vil i den forbindelse kræve en politisk Union, men det vil Frankrig ikke.

– Bankunionen er man ikke færdig med

Danskerne vil ikke et udvidet EU, men vil heller ikke ud af EU. Danmark vil gerne den pragmatiske EU.

EUs fremtid – EU bliver aldrig en superstat

—-

Rasmus Nørlem: EU i flere hastigheder

Eller nærmere et

EU i flere spor

Professoren mener nærmere et middelalderligt foretagende – magten fordeles over flere sammenhænge

——

Jens Blom Hansen, professor Institut for Statskundskab Aarhus Universitet. Forsker i sammenhænge mellem stat og kommune.

Reformer i EU:

Hvad vil Macron og Merkel? Indtil videre ret ukonkret. 

Men fx er der forslag om en EU finansminister, i dag er der en uformel formand. Mere fleksibel krisefond. Stabilitets og vækstpagten skal gøres færdig.

Merkels skepsis: kan Macron levere, reformer af det stive franske arbejdsmarked og ansvarlig økonomisk politik. Et NATO uden USA

Macron skepsis: Vil Merkel acceptere et mindre tysk handelsoverskud. Kan Tyskland levere øget forsvarsbudget
– En EUreform kunne være fx, at kommisionens formand skulle på valg i alle lande.

– Eller blot acceptere det allerede eksisterende.
Danmarks problem er euroen og forsvarsområdet, fordi vi tidligere har kunnet læne os op ad England. 

——

ELENA og PETER – vores Europa fremfor EU Elena og Peter har lavet undervisningsmateriale med blandt andet foredrag, undervisningsfilm og tekster.

Vores Europa – de to har rejst rundt i hele Europa for at undersøge, hvad der sker blandt unge europæer. 

Hvem er de unge det forandrer Europa 

– identifikation 

– Oplevelser fra den virkelige verden

– Dele personlige tanker og refleksioner

– Personlig og passioneret formidling
——-

Folketinget har en svartjeneste, som bruges af alle. Der er åbent alle hverdage.

EU.dk er ved at blive relanceret.

Der kan bestilles publikationer.
——–

Hvilke rammer lægger finanspagten for at fremme jobskabelsen i Europa?

Mogens Ove Madsen, lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse.

Finanspagten er ikke en garanti for jobskabelse.

—–

John Frølich, lektor i EU-journalistik ved Danmarks Medie- og journalisthøjskole i Aarhus.

MEDIERNES ROLLE I EU-DEBATTEN

EU er som et uidentificeret objekt.

EU lovgivningprocedure

– kommissionen fremsætter et forslag, derefter skal ministerrådet og Europa-Parlamentet  beslutte loven

Ole Ryborg er ansat i DR – det er mest interessant med et nationalt perspektiv for seerne og gerne en konflikt, hvor alle er i mod DK. Eller DK mod alle de andre.
Hvad er det vi overser hvis vi ikke lokalt følger med i hvad der sker i kommissionen. Der skal mindst være en som følger nyhedsbreve fra kommissionen. Hvis ikke medierne omtaler nye lovtanker har vi ikke chancen for at diskutere det lokalt, regionalt og nationalt.

—–

Rasmus Nørlem, er chefanalytiker i DEO, som er et oplysningsforbund. 

Populisme og folkelig indflydelse

Hvad er populisme – det er når nogen ved, hvordan folket vil ha det godt. 

Populisme har altid en pointe fx at det kan være svært at få indflydelse.

Trump er populist på mange måder, og han er utilregnelig. 

Brexit og kampagnen op til afstemningen – var det en klog og informativ til befolkningen

Hvorfor skrive en blog

Jeg har lavet denne hjemmeside og blog for at fastholde mine tanker og mit fokus, om det der sker i uddannelses- og undervisningsmiljøet i Danmark.

Vi har mange dygtige forskere og meningsdannere på mange forskellige medier, derfor vil jeg samle artikler, videos og relevante podcasts til siden.

Jeg vil løbende fremhæve nogle af de dygtige mennesker, som jeg har stiftet bekendtskab med på de sociale medier, i undervisningssituationer og som foredragsholdere.

I denne min første blog vil jeg nævne Louise Klinge Nielsen som med sin ph.d afhandling og forskning om lærernes relationskompetence får sat fokus på, hvordan den manglende positive kontakt mellem lærer og elev kan gøre ubodelig skade for den enkelte elev i skoletiden.

Louise Klinge Nielsen debattere også gerne i blandt andet folkeskolen.dk

Link til Louise Klinge Nielsens hjemmeside

Link til Ph.d Lærerens relationskompetence af Louise Klinge Nielsen

 

Josefine Jack Eiby er mit helt stor forbillede, fordi hun utrætteligt bliver ved med at demonstrere andre måder og tilgange til det at være i lærer- og elevrelationen. Det er måder, hun og eleverne  indretter klasselokalet på, det er inddragelse af det digitale og elevernes med- og selvbestemmelse, som skinner igennem i de uploades, hun inviterer os andre med ind i på instagram, facebook, blog og twitter.